top of page

ਸ਼ਾਸਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਐਕਟ 2002 ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਨਤਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

اور

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਰਵੀਜੇਬੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਨਫ੍ਰਿ Renਸ਼ਾਇਰ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

bottom of page