top of page

Rolka wyceny

Wartości podlegające ocenie

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Zawiadomienia o wycenie

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Odwołania

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

MCK i odwołania od błędów

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rolka Wyceny jest dokumentem publicznym, który zawiera wpis dotyczący wszystkich nieruchomości niemieszkalnych znajdujących się na obszarze Asesora, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone przez prawo. Każdy wpis na liście zawiera nazwiska właściciela, najemcy i najemcy, odpowiednio, roczną wartość netto ustaloną przez oceniającego oraz wartość podlegającą opodatkowaniu. Wartość podlegająca opodatkowaniu jest wyprowadzana z rocznej wartości netto i zgodnie z obecnym stanem prawnym dla większości nieruchomości wartość podlegająca opodatkowaniu i roczna wartość netto są takie same. Możesz sprawdzić wpis wyceny dla dowolnej nieruchomości w Szkocji, korzystając z funkcji wyszukiwania na stronie SAA lub na stronie głównej poszczególnych rzeczoznawców w tej witrynie.

Wcześniejsze

Wartości są ustalane w momencie przeszacowania, kiedy wartości wszystkich nieruchomości są weryfikowane. Przeszacowanie skutkuje utworzeniem nowego rzutu wyceny, który zawiera skorygowane wartości dla wszystkich nieruchomości zagranicznych w obszarze Asesora. Po Przeszacowaniu nowe wartości zasadniczo pozostaną niezmienione do następnego Przeszacowania, chyba że właściwość ulegnie zmianie lub nastąpią inne zmiany. Nowe właściwości są dodawane do rzutu, gdy powstają lub są zajęte, a wpisy są usuwane, na przykład, gdy właściwości są wyburzane.

Wcześniejsze

Asesor jest zobowiązany do powiadamiania właścicieli, najemców i najemców o wszystkich zmianach dokonanych w Rolce Wyceny poprzez wydanie Zawiadomienia o Wycenie.

Szybkie linki

Wcześniejsze

Zarejestruj się, aby głosować

Informacja o prywatności

Przesłuchania odwoławcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Progi podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Formularze wyborcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Polityka ochrony danych

Wcześniejsze

Skontaktuj się z nami

Wcześniejsze

Aktualności

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wakaty

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page