top of page

Rejestracja wyborcza

Rejestracja wyborcza

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rejestr wyborców

Urzędnik ds. Rejestracji wyborców

Zarejestruj aktualizacje

Kwalifikowalność

Wcześniejsze

Wyborcy / rejestracja kategorii specjalnej

Wcześniejsze

Rejestracja / rezygnacja z otwartego rejestru

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Kwalifikowalność

Główne kryteria rejestracji do głosowania to: -

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rezydencja

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wniosek powinien dotyczyć adresu, pod którym aktualnie mieszkasz, czyli miejsca stałego zamieszkania, a nie miejsca zamieszkania tymczasowego, takiego jak dom wakacyjny lub drugi dom.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wiek

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

W Szkocji możesz zarejestrować się do głosowania, gdy masz 15 lat (aw niektórych przypadkach masz 14 lat). Możesz głosować w wyborach do parlamentu lokalnego i szkockiego, gdy masz 16 lat. Wiek uprawniający do głosowania w wyborach do parlamentu Wielkiej Brytanii (Westminster) to 18 lat, jednak możesz zarejestrować się do głosowania, gdy masz 17 lat.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Narodowość

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Osoby uprawnione do rejestracji to:

  • Obywatele brytyjscy

  • Obywatele Wspólnoty Narodów, którzy mają pozwolenie na pozostanie w Wielkiej Brytanii lub którzy takiego urlopu nie potrzebują

  • Obywatele Republiki Irlandii

(Wymienieni powyżej obywatele mają, z zastrzeżeniem wszelkich innych ustawowych ograniczeń, pełne prawa do głosowania we wszystkich rodzajach wyborów i referendów).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

  • Obywatele innych krajów Unii Europejskiej

  • Obcokrajowcy, którzy mają prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii.

Obywatele ci są uprawnieni do głosowania tylko w wyborach do parlamentu szkockiego i do władz lokalnych, chociaż mogą zostać uwzględnieni w referendach krajowych, w zależności od ograniczeń franczyzowych obowiązujących w danym wydarzeniu.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Obywatele UE i obcokrajowców nie mogą głosować w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/register-vote-and-update-your-details

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Szybkie linki

Wcześniejsze

Zarejestruj się, aby głosować

Informacja o prywatności

Przesłuchania odwoławcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Progi podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Formularze wyborcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Polityka ochrony danych

Wcześniejsze

Skontaktuj się z nami

Wcześniejsze

Aktualności

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wakaty

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page