top of page

Podatek lokalny

Mieszkania na podatek lokalny

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Progi podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Założenia wyceny

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Propozycje podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Propozycje dotyczące podatku lokalnego

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości lub osobą zobowiązaną do zapłacenia za nią podatku lokalnego, możesz złożyć odwołanie (zwane „wnioskiem”) o zmianę progu podatku lokalnego:

Wcześniejsze

  • w ciągu sześciu miesięcy od zostania właścicielem lub osobą odpowiedzialną

  • w ciągu sześciu miesięcy od zmiany zespołu przez Asesora

  • w ciągu sześciu miesięcy od decyzji w sprawie odwołania, która jest odpowiednią decyzją, w odniesieniu do mieszkania porównywalnego z Twoim, co daje uzasadnione podstawy do twierdzenia, że ​​zakres obowiązujący w Twoim mieszkaniu powinien zostać zmieniony

  • w dowolnym momencie, jeżeli nastąpiło „istotne zmniejszenie” (patrz poniżej) wartości mieszkania

  • w dowolnym momencie, jeśli nastąpił „istotny wzrost” (patrz poniżej) wartości mieszkania, a następnie zostało ono sprzedane lub jakakolwiek jego część

  • w dowolnym momencie, jeśli zmieni się równowaga między użytkowaniem domowym a biznesowym (na przykład w hotelach lub pensjonatach).

  • w dowolnym momencie, aby dodać od określonej daty mieszkanie niewymienione na liście

  • w dowolnym momencie, aby usunąć z określonej daty lokal mieszkalny znajdujący się na liście.

Aby złożyć wniosek w trybie online, skorzystaj z funkcji wyszukiwania przedziałów podatku lokalnego na stronie głównej strony internetowej SAA, aby zidentyfikować daną nieruchomość. Kliknij adres w kolumnie „Wybierz nieruchomość”, a następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek” w prawym rogu strony, aby wyświetlić stronę z propozycjami podatku lokalnego, na której znajduje się formularz wniosku i dalsze szczegółowe wskazówki, które pomogą Ci przejść proces można znaleźć.

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem (jeśli podasz adres e-mail), że odpowiedni Asesor otrzymał Twoje zgłoszenie. Asesor następnie napisze do Ciebie, aby potwierdzić, czy Twoja propozycja jest ważna lub czy wymagane są dalsze informacje (np. Dowód potwierdzający, że nowy lokator spełnia regułę sześciu miesięcy).

Wcześniejsze

Alternatywnie, możesz otrzymać od swojego lokalnego Asesora formularz propozycji, który można wypełnić i opublikować.

Wcześniejsze

Asesor lub członek personelu omówi z Tobą Twoją propozycję, a jeśli nie będzie można jej rozstrzygnąć (w ciągu sześciu miesięcy), zostanie skierowana do Komisji Odwoławczej ds. Wyceny jako formalne odwołanie, które przesłucha komisja. Komisja rozpatrzy Twoje odwołanie w ramach swojego normalnego cyklu przesłuchań i otrzymasz formalne powiadomienie o dacie i godzinie przesłuchania oraz o szczegółach procedury odwoławczej.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Materialne obniżenie wartości

Istotne obniżenie wartości może wynikać z wyburzenia dowolnej części mieszkania, jakiejkolwiek zmiany stanu fizycznego jego lokalizacji lub dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo. Nie liczy się w tym celu spadek wartości spowodowany np. Pogorszeniem koniunktury na rynku mieszkaniowym.

Wcześniejsze

Istotny wzrost wartości i późniejsza sprzedaż

Istotny wzrost wartości może wynikać z prac budowlanych, inżynieryjnych lub innych prowadzonych w mieszkaniu. Wszelkie zmiany w zakresie podatku lokalnego w następstwie istotnego wzrostu wartości będą obowiązywać dopiero po następnej sprzedaży nieruchomości.

Szybkie linki

Wcześniejsze

Zarejestruj się, aby głosować

Informacja o prywatności

Przesłuchania odwoławcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Progi podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Formularze wyborcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Polityka ochrony danych

Wcześniejsze

Skontaktuj się z nami

Wcześniejsze

Aktualności

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wakaty

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page