top of page

Podatek lokalny

Mieszkania na podatek lokalny

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Progi podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Założenia wyceny

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Propozycje podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Założenia ustawowe dotyczące bandingu

Asesor musi przyjąć szereg założeń ustawowych przy ustalaniu progu podatku lokalnego. To są:

Wcześniejsze

  • sprzedaż była pusta

  • mieszkanie było w dobrym stanie technicznym (niezależnie od stanu faktycznego)

  • wielkość i rozplanowanie mieszkania oraz stan fizyczny miejscowości były takie same jak w momencie wyceny mieszkania lub w przypadku wyceny wykonywanej w związku z propozycją zmiany wykazu wyceny, na dzień, od którego ta zmiana miałaby skutek

  • mieszkanie zostało sprzedane bez żadnych dziedzicznych zabezpieczeń (tj. zakłada się, że jakakolwiek hipoteka została spłacona)

  • części wspólne były w dobrym stanie technicznym (niezależnie od ich stanu faktycznego), a kupujący byłby zobowiązany do pokrycia kosztów ich utrzymania w takim stanie

  • użytkowanie mieszkania byłoby trwale ograniczone do użytku prywatnego; i

  • mieszkanie nie miało innej wartości deweloperskiej niż ta, którą można przypisać „dozwolonej zabudowie”.

Istnieją również specjalne przepisy mające zastosowanie do podziału podatku lokalnego od nieruchomości wykorzystywanych w rolnictwie, gospodarstwie rolnym lub hodowli ryb, a także nieruchomości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Szybkie linki

Wcześniejsze

Zarejestruj się, aby głosować

Informacja o prywatności

Przesłuchania odwoławcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Progi podatku lokalnego

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Formularze wyborcze

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Polityka ochrony danych

Wcześniejsze

Skontaktuj się z nami

Wcześniejsze

Aktualności

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wakaty

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page