top of page

Mu ar deidhinn

Chaidh Co-bhòrd Luachaidh Siorrachd Rinn Friù a stèidheachadh le Òrdugh Co-bhùird Luachaidh (Alba) 1995 gus gnìomhan luachaidh Comhairlean Siorrachd Rinn Friù, Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh a choileanadh. Thàinig e gu bith air 1 Giblean 1996 agus chaidh uallach a thoirt dha Clàradh Taghaidh a dhèanamh às leth nan trì ùghdarrasan roinneil.

Tha ballrachd a ’Bhùird air a dhearbhadh leis an Òrdugh gu h-àrd agus tha 8 Comhairlichean ann a’ riochdachadh Comhairle Siorrachd Rinn Friù agus 4 gach fear a ’riochdachadh Comhairlean Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh.

bottom of page