top of page

Am Pannal Ath-thagraidh Luachaidh

Tha Pannal Ath-thagraidh Luachaidh Siorrachd Rinn Friù air a stèidheachadh gus dèiligeadh ri Ath-thagraidhean an aghaidh inntrigidhean air an Rolla Luachaidh agus Liosta Cìsean Comhairle (Liosta Luachaidh).

Tha am Pannal agus a bhuill gu tur neo-eisimeileach bhon Mheasadair agus na trì Comhairlean co-roinneil. Thèid am fastadh le Prionnsapal an t-Siorraidh.

Tha Rùnaire a ’Phannal an urra ri clàradh Èisteachdan Ath-thagraidh, gairm Ath-thagraidhean a tha rin cluinntinn agus giùlan nan Èisteachdan Ath-thagraidh fhèin.

Tha an rùnaire na neach-lagha ionadail.

Thèid liosta de na h-Ath-thagraidhean a tha rin cluinntinn a phostadh ro Èisteachd, aig an aon àm a thèid luaidh a thoirt don Ath-thagraiche (no àidseant an Ath-thagraiche). Tha an clàr-ama ag atharrachadh eadar Rangachadh agus Ath-thagraidhean Cìsean Comhairle.

Mar as trice thèid Èisteachdan Ath-thagraidh a chumail aig Ionad Dhaibhidh Lloyd ann an Rinn Friù .

bottom of page