top of page

Mu ar deidhinn

Chaidh Co-bhòrd Luachaidh Siorrachd Rinn Friù a stèidheachadh le Òrdugh Co-bhùird Luachaidh (Alba) 1995 gus gnìomhan luachaidh Comhairlean Siorrachd Rinn Friù, Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh a choileanadh. Thàinig e gu bith air 1 Giblean 1996 agus chaidh uallach a thoirt dha Clàradh Taghaidh a dhèanamh às leth nan trì ùghdarrasan roinneil.

Tha ballrachd a ’Bhùird air a dhearbhadh leis an Òrdugh gu h-àrd agus tha 8 Comhairlichean ann a’ riochdachadh Comhairle Siorrachd Rinn Friù agus 4 gach fear a ’riochdachadh Comhairlean Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh.

Liosta iomlan de bhuill agus oifigearan a ’Cho-Bhùird

Comhairle Siorrachd Rinn Friù

Bruce MacFarlane.jpg

Thuirt an Comh. Tom Beg

SNP.jpg
K_Montgomery.jpg

Thuirt an Comh. Jim Sharkey

Labour.jpg
Sam Mullin.jpg

Thuirt an Comh. Jacqueline Camshron

Labour.jpg
Andy Steel.jpg

Thuirt an Comh. Anndra Steel

SNP.jpg
Audrey Doig.jpg

Thuirt an Comh. Audrey Doig (Neach-gairm)

SNP.jpg
Kenny MacLaren.jpg

Thuirt an Comh. Coinneach MacLabhrainn

SNP.jpg
Mags MacLaren.jpg

Thuirt an Comh. Mags MacLabhrainn

SNP.jpg
Graeme Clark.jpg

Thuirt an Comh. Iain Mac an t-Saoir

Labour.jpg

Comhairle Siorrachd Rinn Friù an Ear

Provos Mary Montague.jpg

Thuirt an Comh. Angela Convery

Labour.jpg
David_Macdonald.jpg

Thuirt an Comh. Teàrlach Gilbert

Independent.jpg
andrew Morrison1.jpg

Thuirt an Comh. Pòl O'Kane
Iar-neach-gairm

Conservatives.jpg
aireland.jpg

Thuirt an Comh. Annette Ireland

SNP.jpg

Comhairle Inbhir Chluaidh

Graeme Brooks.png

Thuirt an Comh. Graeme Brooks

Conservatives.jpg
Paul Cassidy.jpg

Thuirt an Comh. Cailean Jackson

Labour.jpg
James Daisley.jpg

Thuirt an Comh. Tommy McVey

SNP.jpg
Innes Nelson.png

Thuirt an Comh. Innes Nelson

SNP.jpg
bottom of page