top of page

Rolla an Luachaidh

Is e sgrìobhainn poblach a th ’anns an Rolla Luachaidh anns a bheil inntrigeadh airson gach togalach neo-dachaigheil ann an sgìre a’ Mheasadair ach a-mhàin an fheadhainn a tha air an dùnadh a-mach gu sònraichte fon lagh. Tha gach inntrigeadh air a ’chlàr a’ toirt a-steach ainmean an t-sealbhadair, an neach-gabhail agus an neach-còmhnaidh mar a tha iomchaidh, an Luach Bliadhnail Glan a chaidh a shuidheachadh leis a ’Mheasadair agus an Luach Reataichte. Tha an luach reataichte a ’tighinn bhon luach bhliadhnail lom agus mar a tha reachdas an-dràsta, airson a’ mhòr-chuid de thogalaichean, tha Luach Reataichte agus Luach Bliadhnail Glan mar an ceudna. Faodaidh tu sgrùdadh a dhèanamh air inntrigeadh Rolla luachaidh airson togalach sam bith ann an Alba le bhith a ’cleachdadh a’ ghoireas sgrùdaidh air an SAA no Duilleag Dachaigh Measadairean fa leth air an làrach seo.

Tha luachan air an stèidheachadh aig Ath-luachadh, nuair a thèid luachan nan togalaichean uile ath-sgrùdadh. Bidh ath-luachadh a ’toradh ann an rolla luachaidh ùr anns a bheil luachan ath-sgrùdaichte airson gach togalach neo-dachaigheil ann an sgìre a’ Mheasadair. Às deidh Ath-luachadh cha bhi luachan ùra gun atharrachadh gus an ath Ath-luachadh, mura h-atharraichear an togalach no ma thachras atharrachaidhean eile. Bidh togalaichean ùra air an cur ris a ’Rolla mar a thig iad gu bith no nuair a thathar a’ còmhnaidh annta agus thèid inntrigidhean a dhubhadh às nuair a thèid togalaichean a leagail.

Feumaidh am Measadair fios a chuir gu sealbhadairean, luchd-gabhail agus luchd-còmhnaidh mu gach atharrachadh a thèid a dhèanamh air an Rolla Luachaidh le bhith a ’toirt seachad Fios Luachaidh.

bottom of page