top of page

Rolla an Luachaidh

Notaichean cleachdaidh agus stiùireadh

Tha measadairean air feadh na h-Alba ag amas air dòigh-obrach àbhaisteach a bhith aca agus còmhla tha iad air grunn aithisgean stiùiridh a dhèanamh gus luchd-pàighidh chìsean agus an riochdairean a chuideachadh. Faodar na Notaichean Cleachdaidhean fhaicinn air Làrach-lìn SAA agus tha iad air an liostadh ann an òrdugh na h-aibideil a rèir tuairisgeul.

Notaichean Cleachdaidh Ionadail 2017

bottom of page