top of page

Cìs Comhairle

Liosta luachaidh chìsean comhairle

Is e sgrìobhainn poblach a th ’ann an Liosta Luachaidh Cìsean Comhairle agus tha seòlaidhean agus bannan Cìsean Comhairle de gach togalach dachaigheil san raon luachaidh. Faodar a sgrùdadh aig oifis a ’Mheasadair ionadail. Faodaidh tu sgrùdadh a dhèanamh air inntrigeadh Liosta Luachaidh Cìsean Comhairle airson togalach dachaigheil sam bith ann an Alba le bhith a ’cleachdadh a’ ghoireas sgrùdaidh air an SAA no Duilleag Dachaigh Measadair fa leth air an làrach seo.

Bileachadh is Cruinneachadh Cìsean Comhairle

Bidh comhairlean ionadail a ’dèanamh cìs agus cruinneachadh na Cìse Comhairle. Bu chòir ceistean co-cheangailte ri ìrean Cìsean Comhairle, lasachaidhean, saoradh, sochairean, atharrachadh seòladh, bilean agus cùl-fhiachan a chur chun ùghdarras togail.

bottom of page