top of page

Rolla an Luachaidh

Luachan reataichte

Tha Luach Bliadhnail Glan agus Luach Reataichte air a mhìneachadh le reachdas agus, gu ìre ghoirid, bhiodh am màl bliadhnail a thathas a ’meas air a phàigheadh ​​le Neach-gabhail do dh’ Uachdaran fo sheata sònraichte de shuidheachaidhean a ’toirt a-steach:

Tha an togalach air a leigeil a-steach bliadhna gu bliadhna, tha e air a chumail ann an staid iomchaidh gus am màl a stiùireadh agus tha uallach air an neach-gabhail airson cosgaisean càraidh, àrachais, riaghladh agus reataichean.

Tha luachan air an suidheachadh gach còig bliadhna aig Ath-luachadh agus cha tèid an atharrachadh ach ma tha atharrachadh susbainteach ann an suidheachadh a ’toirt buaidh air an luach no ma thèid an luach atharrachadh air ath-thagradh.

Tha an ìre luach airson gach ùine còig bliadhna stèidhichte air an “Ceann-latha Ton” a tha air 1 Giblean dà bhliadhna ro cheann-là an Ath-luachaidh.

Is e na suidheachaidhean fiosaigeach a thèid a chleachdadh airson an Ath-luachadh an fheadhainn air 1 Faoilleach ann am bliadhna an Ath-luachaidh.

Faodaidh tu sùil a thoirt air inntrigeadh Rolla Luachaidh airson do sheilbh no togalach sam bith eile ann an Alba tro phort-lìn Comann Measadairean na h -Alba.

Thoir fa-near nach e an luach reataichte an ìre de reataichean a bhios rim pàigheadh ​​airson togalach sònraichte sam bith. Is e an luach reataichte a ’bhunait airson obrachadh a-mach na reataichean a tha ri phàigheadh ​​leis na h-ùghdarrasan ionadail co-roinneil. Tha an Ìre Cìsean (a ’chuibhreann de gach punnd de Luach Reataichte a tha air a chruinneachadh) agus sgeamaichean sam bith airson faochadh reataichean ri phàigheadh ​​le Riaghaltas na h-Alba .

bottom of page