top of page

Rolla an Luachaidh

Brathan Luachaidh

Ann am bliadhna ath-luachaidh, no nuair a thèid an Rolla luachaidh atharrachadh no nuair a thèid inntrigeadh ùr a dhèanamh, feumaidh am Measadair Fios Luachaidh a thoirt don t-sealbhadair, neach-gabhail agus neach-còmhnaidh a tha air ainmeachadh air an rolla. Tha am Fios a ’mìneachadh mion-fhiosrachadh mun inntrigeadh buntainneach agus a’ toirt seachad fiosrachadh mu na crìochan-ùine agus na còraichean ath-thagraidh a tha rim faighinn.

bottom of page