top of page

Clàradh Taghaidh

Clàr an Luchd-bhòtaidh

Ann an Clàr an Luchd-bhòtaidh tha fiosrachadh mun h-uile duine a chlàraich airson bhòtadh. Tha e air a chleachdadh gus faighinn a-mach cò as urrainn bhòtadh aig taghaidhean fhad ‘s a tha an Clàr ann an èifeachd. Tha Clàr ùr air fhoillseachadh co-dhiù aon uair sa bhliadhna, gun a bhith nas fhaide na 1 Dùbhlachd. Faodar dreach ath-sgrùdaichte fhoillseachadh aig amannan eile ma thèid, mar eisimpleir, atharrachaidhean mòra a dhèanamh air a ’Chlàr rè na bliadhna.

bottom of page