top of page

Clàradh Taghaidh

Airidheachd

Is iad na prìomh shlatan-tomhais a bhith clàraichte airson bhòtadh: -

Àite-còmhnaidh

Bu chòir an tagradh a bhith airson an t-seòladh aig a bheil thu a ’fuireach an-dràsta, is e sin an t-àite còmhnaidh àbhaisteach agus maireannach agad agus chan e àite-còmhnaidh sealach mar taigh saor-làithean no dàrna dachaigh.

Aois

Ann an Alba, faodaidh tu clàradh airson bhòtadh nuair a tha thu 15 (agus ann an cuid de chùisean nuair a tha thu 14). Faodaidh tu bhòtadh ann an taghadh Pàrlamaideach ionadail agus Albannach nuair a tha thu 16 bliadhna a dh'aois. Is e 18 an aois bhòtaidh airson taghaidhean Pàrlamaid na RA (Westminster), ach faodaidh tu clàradh airson bhòtadh nuair a tha thu 17.

Nàiseantachd

Is iad na daoine a tha airidh air clàradh:

  • Saoranaich Bhreatainn

  • Saoranaich a ’Cho-fhlaitheis aig a bheil cead fuireach san RA no nach eil feumach air fòrladh mar sin

  • Saoranaich Poblachd na h-Èireann

(Tha na saoranaich a tha air an liostadh gu h-àrd, le ùmhlachd do chuingealachadh reachdail sam bith eile, làn chòraichean bhòtaidh aig a h-uile seòrsa taghadh agus reifreann).

  • Saoranaich dhùthchannan eile an Aonaidh Eòrpaich

  • Saoranaich Nàiseanta Cèin aig a bheil còir laghail fuireach san RA.

Tha còir aig na saoranaich sin bhòtadh aig Taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba agus Riaghaltas ionadail a-mhàin, ged a dh ’fhaodadh iad a bhith air an gabhail a-steach ann an Reifreannan Nàiseanta a rèir na cuingeadan ceadachd buntainneach airson an tachartais.

Chan eil Saoranaich Nàiseanta an EU no Cèin airidh air bhòtadh ann an Taghaidhean Pàrlamaideach na RA.

Tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn aig https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/register-vote-and-update-your-details

bottom of page